Prawnicy Francji online!


Umowy kupna - Kasa Musei in Comune


Użytkownik, który korzysta z serwisu zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w niniejszym regulaminieDlatego powinien przeczytać ten regulamin i zatwierdzić go bez żadnych zastrzeżeń, przed dokonaniem zakupu. Nagłówki dostępu zakupione powinny być usunięte bezpośrednio w kasach zdarzenia, za okazaniem otrzymanej wiadomości e-mail, na którym wyświetlane są: numer rezerwacji, osobowość kupującego, typ nazwa dostępu, kupiłem. Należności nie mogą być opłacane tylko kartą kredytową, należących do łańcucha VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS za pośrednictwem systemu płatności KeyClient do transakcji online. Do tego typu zakupu, prawo do zwrotu NIE ma Po zakończeniu operacji, tak, że nie można zrezygnować z zakupu, ani zwrotu wartości nominalnej. Zgodnie z artykułem sep tparagraphe b) Dekretu-ustawy nr dwadzieścia dwa maja roku: artykuły i cztery, i pięć, i w ustępie jeden artykułu sześć (Prawo odstąpienia od umowy) nie stosuje się do: b) do umów świadczenia usług związanych z noclegi, transport, wyżywienie, w wolnym czasie, gdy w chwili zawarcia umowy dostawca zobowiązuje się dostarczyć takich usług w określonym dniu lub w określonym czasie.