Prawnicy Francji online!


Odwołanie od decyzji sądu administracyjnego


Odwołanie od decyzji sądu administracyjnego odbędzie się przed Sądem apelacyjnym organu administracyjnego (sprężyny sąd administracyjny)Niektóre spory nie wchodzą w zakres kompetencji apelacyjny Sąd administracyjny (wybory kantonalne i komunalnych instancji w ocenie legalności, zapytań od orzeczenia prefektury o wydaleniu). Teksty są cytowane (lub prawnych), obowiązujące na dzień sporządzenia modelu. Oni są orientacyjne, w zależności od wymogów i aktualizacje robione na miejscu. Imię Nazwisko.