Prawnicy Francji online!


Departament Mienia i prowadzenia Działalności w dziedzinie kultury


Ministerstwo Majątku i Działalności w dziedzinie kultury ministerstwa Kultury, rządu Republiki włoskiej, założona w roku Ministerstwo Kultury włoch, stworzony po raz pierwszy w rząd Aldo Moro IV czternaście grudnia roku dekretem nr z nazwą ministerstwa kultury i środowiska Nazwa tego"do"wartości kulturowych"- podkreśla chęć stworzyć organ, który wykonuje funkcje, głównie techniczne, które były na utrzymaniu, wcześniej ministerstwo edukacji: wartości kulturowe i antyki, uczelni i bibliotekDwadzieścia października roku, nazwę ministerstwa zmieniło się w departament Mienia i prowadzenia Działalności w dziedzinie kultury z dodatkiem umiejętności w rozwoju sportu i jego obiektów, a także kultury, sztuki i show-program. W roku rząd Romano Prodiego II zdejmij sportu portfela ministerstwa kultury (tworząc departament polityki młodzieżowej i sportowej aktywności, związane z prezesem Rady ministrów) i jego asystent-turystyka, zmieniając nazwę na departament Mienia i prowadzenia Działalności w dziedzinie kultury i Turystyki. W roku, przy rządzie Bajka, turystyki odbywa się w ministerstwie rolnictwa, żywności i leśnictwa i nazwa staje się ministerstwo Majątku i Działalności w sferze kultury.