Prawnicy Francji online!


Administracyjnego zatrzymania


Możesz dzielić się swoją wiedzą, poprawiając go zgodnie z zaleceniami odpowiednich projektów We Francji, mają uprawnienia administracyjnego zatrzymania, takiego areszcie urzędu celnego (retencji unii) Przestrzeganie prawa przez administracyjnym obowiązującymi przepisami

Administracyjne zatrzymanie pozwala na utrzymanie w zamknięte miejsca cudzoziemiec, który jest przedmiotem decyzji odległość, w oczekiwaniu na jego przymusowej wydaleniu.